STUKs tilsynsvejledning

UVM dropper planer om vejledning

Rådet for Hjemmeundervisning har modtaget nyheden om at Børne- og Undervisningsministeriets planer om at udgive en tilsynsvejledning til kommunerne er blevet droppet:

– Styrelsen har besluttet ikke at udsende en vejledning om kommunernes tilsyn med hjemmeundervisning inden for nærmeste fremtid.

STUK dropper vejledningen til kommunerne

Rådet for Hjemmeundervisning har for få dage siden – d. 3. juni 2022 – modtaget nyheden om at Børne- og Undervisningsministeriets planer om at udgive en tilsynsvejledning til kommunerne er blevet droppet.

– Styrelsen har besluttet ikke at udsende en vejledning om kommunernes tilsyn med hjemmeundervisning inden for nærmeste fremtid, skriver Karoline Mazin-Lange, Specialkonsulent for STUK (Styrelsen for Undervisning og Kvalitet). Hun kommer ikke nærmere ind på årsagen til styrelsens beslutning men tilføjer dog: – Styrelsen har ikke instruksbeføjelser over for kommunerne.

Det kommer som en overraskelse for Rådet for Hjemmeundervisning, da det i oktober 2021 lød, at man ikke blot var på trapperne med en vejledning til kommunerne, men enddog også en til hjemmeundervisende forældre. STUK skrev dengang:

– Til orientering kan vi i øvrigt oplyse, at vejledningen om hjemmeundervisning, som har været sendt i høring forventes at blive publiceret på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside inden årets udgang. Sidenhen vil følge en vejledning rettet mod forældre.

Rådet for Hjemmeundervisning udgav sidste år her på siden både udkastet til høringen og vores høringssvar.

 

 

Kapitel 8 er stadig gældende

Selvom vejledningen nu altså alligevel ikke bliver en realitet, så forsætter vi som vi plejer. Her hos Rådet for Hjemmeundervisning betragter vi stadig gældende lov på området – kapitel 8 i Friskoleloven – som værende omfang og dermed også begrænsning for tilsynet med hjemmeundervisning. Rådet vil derfor også fortsat arbejde for at klæde både kommuner og forældre bedre på til at foretage det lovpligtige tilsyn herefter.

Du kan her læse hele vores tilsynsvejledning.

Rådet for Hjemmeundervisning
e: info@blivklogpaahu.nu