Høring

UVMs vejledning om tilsyn

Det længe varslede udspil

I juni 2021 udgav Børne- og Undervisningsministeriet (UVM) et udkast til den længe varslede vejledning om tilsyn til kommunerne. Her har man forsøgt at beskrive under hvilke rammer kommunerne må udføre tilsyn med undervisning i hjemmet.

Selvom undervisning i hjemmet har været lovligt siden 1865, så er udbredelsen en forholdsvis ny ting. Og som al begyndelse, så er dette emne også svært – i hvert fald i forhold til tilsynet.
Hver kommune har til opgave at føre tilsyn med undervisningen i hjemmet. Men de skal selv opfinde tilsynet fra bunden. Her ser man ofte både til friskoleloven og folkeskoleloven, og prøver at basere tilsynet på noget der giver mening i forhold til grundlovens stå-mål-med-krav. Det kommer der så i realiteten 98 meget forskellige tilsyn ud af.

Hjemmeunderviserne, der jo gerne mødes i større fællesskaber, fortæller hinanden om deres tilsyn. Det skaber forundringer over de forskelligartede tilsynspraksis. Forundringer de bringer tilbage til deres tilsynsførender i kommunerne.
Mange kommuner henvender sig derfor til Børne- og Undervisningsministeriet med deres spørgsmål om tilsynsopgaven. Man kan formode at det er årsagen til, at Børne- og Undervisningsministeriet har samlet deres svar i et udkast, som i sidste ende skal blive deres vejledning til kommunerne.

Udkastet er i høring!

Udgivelsen er blot i høring. Det vil sige at interessenter kan komme med rettelser og forbedringsforslag inden den endelige vejledning bliver udgivet. Det har mange gjort – også Rådet for Hjemmeundervisning.

Hent udkastet og høringssvaret

Læs hele UVMs udkast til vejledning om tilsyn med hjemmeundervisning her.

Hent og læs hele høringssvaret, som Rådet for Hjemmeundervisning har sendt til UVM.

Uddrag fra Høringssvaret

Vi er rigtig kede af at læse at Styrelsen er af den opfattelse, at der kan føres tilsyn med eleverne. Loven giver os bekendt ikke hjemmel til, at kommunalbestyrelsen kan føre tilsyn med individer, der er under uddannelse i hjemmet.

Vi tænker at fejltagelsen måske beror på, at man ser folkeskolen som en helhed, hvor både den tilsynsførende og underviseren er ansatte i skolesystemet. I hjemmeskolen er der i midlertid brug for at man skelner mellem de forskellige roller. Det er underviseren, der i sit daglige arbejde tester eleven og tilpasser undervisningen herefter. Tilsynsførende fører tilsyn med skolen som helhed og afholder ikke tilsyn med den enkelte elev.

I øvrigt afspejler vejledningen at den er lavet på baggrund af tilsynsvejledning med andre institutioner. Vi vil dog gerne påpege at der er stor forskel mellem institutioners og borgeres rettigheder. Derfor savner vi, at vejledningen tager hensyn til god forvaltningsskik.

Borgeren skal have en afgørelse og afslutning i tilsynssagen, så den ikke bliver en årelang uafklaret sagsbehandling i kommunens forvaltning. Borgeren skal have en skriftlig begrundelse, så der er reel mulighed for at efterkomme tilsynets afgørelse. Og så skal vejledningen naturligvis også modvirke at myndigheder træffer afgørelser, som strider mod gældende lov.

Det ville i øvrigt glæde os, hvis Styrelsen ville anbefale kommunalbestyrelserne at udpege uvildige personer til at varetage tilsynene. Det sker, at forældre fravælger folkeskolen og dennes forvaltning, da forældrene i en eller anden udstrækning synes, undervisningstilbuddet er for ringe. Mange kommunalbestyrelser har dog udpeget ansatte fra netop de forkastede undervisningstilbud til at varetage tilsynet. Der opstår derved en interessekonflikt, da de to parter naturligt synes deres eget tilbud er bedst for barnet. 

Høringssvar til UVM - Rådet for Hjemmeundervisning

Rådet for Hjemmeundervisning
t: (0045) 26463034
e: info@blivklogpaahu.nu