Hvem hjemmeunderviser i Danmark 

og hvordan foregår det?

Vi har generaliseret hjemmeundervisere ind i kategorier

Man skal dog altid have øje for, at hver hjemmeunderviser driver hver deres skole og hver af dem har et individuelt udtryk, derfor vil langt fra alle identificere sig i disse kategorier. Vejen til Hjemmeundervisning er ofte lang og snoet derfor vil mange hjemmeundervisere føle sig identificeret af en blanding af flere kategorier. Vi har dog alligevel vovet os ud i disse grove generaliseringer for at tydeliggøre bevæggrunde og øge forståelsen for udefrakommende.

Hvorfor Generalisere?

Men hvorfor overhovedet dele op i kategorier? Det vi laver her hos Rådet For Hjemmeundervisning er, at formidle viden om hjemmeundervisning til alle, som ikke hjemmeunderviser, herunder også dem som sidder i forvaltninger, dem som fører tilsyn med hjemmeunderviseres arbejde og dem som lovgiver på området.

Da vi alle er individuelle friskoler kan det være en uoverskuelig opgave at forstå os som gruppe, så for at fremme forståelsen og overskueligheden har vi delt os op.

Os som hjemmeunderviser ved godt, at der er langt flere nuancer end vi kan koge ind i denne magiterning af overskueligt information.

Den danske hjemmeunderviser er overvejende kvinde og hun er generelt i beskæftigelse udover sit arbejde som hjemmeunderviser.
Hun studerer, har fuldtids eller deltidsarbejde og er i langt højere grad, end den generelle befolkning, selvstændig erhvervsdrivende.

Det vigtigste at huske når du møder en hjemmeunderviser er, at hun er ikke “bare” barnets mor, hun er skoleleder, skolebestyrelsen, pedel, skolesekretær, sundhedsplejerske og underviser i “alle” fag. Hun er mønsterbryder og hun er fuldt ud bevidst om sit ansvar, for det bliver hun konfronteret med dagligt.
Hun er frontperson for en hel friskole, uanset mængden af elever.

Så hun har uden tvivl overvejet om barnet “lærer nok” eller om barnet har legekammerater “nok” og alle de andre helt almindelige bekymringer som alle andre forældre går med, oveni ansvaret for barnets undervisning.

Hjemmeundervisere er vant til at formidle og deler som regel også gerne ud af deres erfaringer og viden. Det er os en kæmpe ære, at så mange inspirerende kvinder og mænd allerede har sagt ja til, at dele ud om deres liv og overvejelser som hjemmeunderviser med os i en række interviews.
Det handler om at finde genkendelse og inspiration hos andre. Vi kommer til at bringe interviews med både hjemmeundervisere, kommende hjemmeundervisere, de unge mennesker som er blevet hjemmeundervist, portrætter af venskaber hjemmeundervisere imellem og sågar også tilsynsførende om deres virke.

Del dine erfaringer

Vil du også gerne dele dine erfaringer, så er du velkommen til at kontakte os her

12 + 14 =

Rådet for Hjemmeundervisning
e: info@blivklogpaahu.nu