Rådet for Hjemmeundervisning

Bliv Klog på Hjemmeundervisning

Vidste du at…?

I Danmark har vi ikke skolepligt. Vi har derimod undervisningspligt. Alle forældre og værger kan derfor frit vælge selv at varetage undervisningen af deres børn. 

Alt om undervisning i hjemmet

Vi tilbyder blandt andet:

Vejledning og bisiddertjeneste til hjemmeundervisere

Til hjemmeundervisere kan vi tilbyde vejledning i forhold til hvordan man kan forberede sig til det tilsyn, der føres med hjemmeundervisning. Vi kan også deltage som bisiddere ved selve tilsynsmødet.

Artikler og interviews om undervisning i hjemmet

Til interessenter kan vi tilbyde indsigt i hjemmeundervisere som gruppe gennem artikler, der omhandler den frie undervisning i både Danmark og udlandet – og gennem interviews med mennesker, der selv kan berette om livet i hjemmeskolen.

Rådgivning og efteruddannelse til offtentlige forvaltninger

Til de tilsynsførende, der er udpeget af kommunalbestyrelserne, kan vi tilbyde rådgivning og efteruddannelse. Vi kan vejlede i hvilke lovmæssige rammer tilsynet kan udfoldes i, så opgaven gennemføres til både forvaltningens og borgerens bedste.

Den store spørgeskemaundersøgelse!

Deltog du i den store spørgeskemaundersøgelse, der skal kortlægge hvordan den gennemsnitlige hjemmeunderviser ser ud? Vi arbejder stadig på at behandle dataene – men vi er lige så spændte på det endelige resultat, som I er!

Teamet

Alle stiftere af Rådet For Hjemmeundervisning er selv nuværende og tidligere hjemmeundervisere med mere end 15 års erfaring mellem os og har både personlig, erhvervsmæssig og organisatorisk erfaring med hjemmeundervsning.

Maja Kielberg

Maja Kielberg

Jeg har læst mange forskningsartikler om
hjemmeskole, og jeg har undret mig over, at der ikke findes mere forskning i Danmark. Det må vi gøre noget ved!

Coco Kjærgaard

Coco Kjærgaard

Jeg oplever, at de offentlige forvaltninger slet ikke er klædt godt nok på til at føre tilsynet. Derfor må de enkelte tilsynsførende selv opfinde nogle regler undervejs. Det må kunne organiseres bedre.

Sara Speyer

Sara Speyer

Der er behov for et Råd til at fungere som bisidder, rådgiver og samarbejdspartner for hjemmeundervisere – også de potentielt svære sager – og for myndigheder.

Mie Rinken

Mie Rinken

Der er brug for vejledning til lovgivere og forvaltning om hvad hjemmeundervisning er. Hvis de offentlige instanser har en
sparringspartner, er alle bedre stillet – hjemmeundervisende i særdeleshed.

Vil du også gerne dele ud om dit liv med hjemmeundervisning

Rådet for Hjemmeundervisning
e: info@blivklogpaahu.nu